Pro image - poduka stranih jezika
 
     
 

Pro image se od 1996. godine bavi podukom stranih jezika specijaliziranom za potrebe poduzeća i njihovih zaposlenika.

Nastavu temeljimo na kombinaciji rada po udžbenicima za opći ili poslovni jezik s radom na tekstovima i materijalima poslovne tematike, te stalnom usavršavanju gramatike i proširivanju vokabulara. Naglasak je na komunikaciji i konverzaciji.

Teme koje se obrađuju i cjelokupni program nastave "kroji" se u dogovoru s poduzećima i polaznicima dotične grupe ili samim polaznicima individualne nastave.