Pro image - poduka stranih jezika
 
     
 

Pro Image se od 1996. godine bavi podukom stranih jezika specijaliziranom za potrebe poduzeca i njihovih zaposlenika.

Nastavu temeljimo na kombinaciji rada po udžbenicima za opci ili poslovni jezik s radom na tekstovima i materijalima poslovne tematike, te stalnom usavršavanju gramatike i proširivanju vokabulara. Naglasak je na komunikaciji i konverzaciji.
Teme koje se obra?uju i cjelokupni program nastave "kroji" se u dogovoru s poduzecima i polaznicima doticne grupe ili samim polaznicima individualne nastave.